515 654 055 j.czaban@js-kancelaria.pl Pon - Pt: 9:00 - 17:00

MENU
Jesteś tutaj: Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

§1
Administrator

 1. Administratorem Danych Osobowych w ramach serwisu internetowego www.js-kancelaria.pl (dalej jako: Serwis) oraz danych osobowych na stronie pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Czaban, jest Joanna Czaban prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Czaban, Kraków (31-241) Al. 29 Listopada 193c/17, NIP: 5130112361, REGON: 520500964, posiadająca prawo wykonywania zawodu radcy prawnego, przynależąca do samorządu zawodowego radców prawnych – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, nr wpisu KR‑3773 (zwaną dalej: Kancelarią lub Administratorem).
 2. Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych, szanując prawa podmiotów, których dane dotyczą.
 3. W trosce o bezpieczeństwo danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, Administrator ustanowił niniejszą politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych (dalej jako: Polityka).
 4. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, należy kierować na następujący adres e‑mail: j.czaban@js-kancelaria.pl, telefonicznie pod nr tel. 515 654 055 lub w formie pisemnej na adres Administratora wskazany w §1 pkt 1.

§2
Definicje

 1. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.
 2. Klient – osoba korzystająca z jednej albo kilku oferowanych przez Administratora usług odpłatnych.
 3. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z Serwisu takimi danymi są np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, numer telefonu.
 4. Dane szczególnych kategorii – są to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

§3
Zakres zbieranych danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika albo Klienta jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne w celu świadczenia usług oferowanych przez Serwis.
 2. W celu prawidłowego świadczenia usług Administrator może gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe:
  1. podstawowe dane osobowe (takie jak: imię i nazwisko, adres, adres IP komputera, nr PESEL, numer konta bankowego);
  2. dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail) przetwarzane w przypadku zgłoszeń wysyłanych z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie oraz komunikatorów elektronicznych;
  3. dane o płatnościach (np. dane karty kredytowej lub tokeny płatności od zewnętrznych dostawców usług płatniczych);
  4. dane identyfikujące płatnika (imię i nazwisko, adres w przypadku klientów indywidualnych oraz nazwa firmy, adres siedziby i NIP w przypadku klientów firmowych) służące zaksięgowaniu płatności i wystawieniu odpowiedniego dowodu sprzedaży.
 3. W niektórych przypadkach (w szczególności w sytuacji, kiedy wykonanie usługi wymaga analizy dokumentów Klienta) konieczne może być przetwarzanie Danych szczególnych kategorii.

§4
Sposób gromadzenia danych osobowych

 1. Kancelaria świadczy usługi określone w  Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, w związku z tym zbiera dane w sposób aktywny (dane osobowe podawane przez Użytkowników i Klientów) i bierny (automatyczne zbieranie przez serwer).
 2. Administrator gromadzi i przetwarza tylko te dane, które zostały mu dobrowolnie przekazane przez Użytkownika albo Klienta, w tym dane osób, które dokonały subskrypcji Fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, oraz opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych Fanpage’u, z zastrzeżeniem ustępu poniższego.
 3. Podczas wizyty na stronie Serwisu lub Fanpage, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności w serwisie, w tym na poszczególnych podstronach. Przedmiotowe informacje nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe.

§5
Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 3. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.
 4. Zmiany ustawień plików cookies polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
 5. Więcej szczegółów na temat możliwości zmiany ustawień plików cookies można uzyskać w menu swojej przeglądarki internetowej w sekcji „pomoc”. Szczegółowe informacje można również uzyskać, odwiedzając poniższe strony:
  1. Mozilla: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  2. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
  4. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
  5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

§6
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

W związku ze świadczeniem usług zgodnie z profilem prowadzonej działalności, Kancelaria przetwarza dane osobowe Użytkowników i Klientów w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. zarządzania Serwisem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora);
 2. wykorzystywania cookies na stronie Serwisu i jego podstronach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą);
 3. wykonania zawartej umowy lub przesłania oferty na prośbę Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
 4. kontaktu telefonicznego lub mailowego, lub za pośrednictwem innych komunikatorów elektronicznych (takich jak: Facebook Messenger, WhatsApp) w sprawach związanych z realizacją usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
 5. wystawienia faktury albo rachunku lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
 6. rozpatrzenia reklamacji lub innych roszczeń związanych z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
 7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora);

§7
Odbiorcy danych

 1. Administrator informuje, iż korzysta z usług podmiotów zewnętrznych.
 2. Dane osobowe, mogą być przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym charakterem danej umowy zakresie, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym m.in. usługi księgowe, informatyczne, kadrowe, pocztowe, kurierskie oraz pracownikom, zleceniobiorcom i pełnomocnikom.
 3. Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem mogą być również podmioty świadczące usługi analityki internetowej (Google Analitics), jak również podmioty świadczące usługi hostingu.
 4. W przypadku, gdy z wybranego przez Klienta sposobu zapłaty za towar lub usługi świadczone przez Administratora wynika skorzystanie z usług podmiotu realizującego tzw. przelewy bezpośrednie, dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności podmiotom realizującym tego rodzaju usługi (przelewy24.pl – PayPro S.A., ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, nr KRS: 0000347935).

§ 8
Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników i Klientów zgromadzone przez Kancelarię będą przechowywane:

 1. przez okres 6 miesięcy – w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane z wykorzystaniem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej oraz innych środków komunikacji elektronicznej takich jak: Facebook Messenger, WhatsApp jeżeli nie doszło do zawarcia umowy (w tym również w związku z wyceną usługi);
 2. przez okres 3 lat (+1 rok) – w odniesieniu do danych osobowych związanych z zawarciem i wykonaniem umowy w przypadku, gdy obie strony są przedsiębiorcami a umowa została zawarta w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 3. 6 lat (+1 rok) – w odniesieniu do danych osobowych związanych z zawarciem i wykonaniem umowy jeżeli umowa została zawarta z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub bez związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą;
 4. przez okres 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem określonych obowiązków z prawa podatkowego;
 5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 6. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;
 7. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania Serwisem;
 8. przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage – w odniesieniu do danych osobowych podawanych na Fanpage, w tym m.in. informacji o polubieniu/obserwowaniu Fanpage oraz treści zawartych w wystawionych komentarzach.

§9
Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1. do informacji o przetwarzaniu danych – Administrator przekazuje osobie zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych osobowych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych osobowych (po zakończeniu okresu przechowywania);
  2. prawo do uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje osobie zgłaszającej żądanie kopię danych osobowych, które jej dotyczą;
  3. prawo do sprostowania danych – Administrator usuwa na żądanie ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnia je, jeśli nie są kompletne;
  4. prawo do usunięcia danych – Administrator na żądanie usuwa albo anonimizuje dane osobowe, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – Administrator na żądanie zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które osoba, które dane są przetwarzane wyraziła zgodę oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętym okres przechowywania danych osobowych lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, Administrator na żądanie wydaje dane osobowe dostarczone przez osobę, której dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych osobowych przez komputer lub przesyła dane bezpośrednio innemu administratorowi o ile jest to technicznie możliwe;
  7. prawo sprzeciwu – osoba, której dane osobowe są przetwarzane może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (w tym w celach marketingowych);
  8. prawo wycofania zgody – osoba, której dane osobowe są przetwarzane może w każdym momencie i bez podawania przyczyny cofnąć wyrażoną zgodę, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona, co może powodować zaprzestanie świadczenia niektórych usług. W każdej chwili i bez podawania przyczyny Użytkownik może także zrezygnować z obserwowania/polubienia Fanpage.
 2. Wskazane wyżej prawa są realizowane w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Nie mają charakteru absolutnego, co oznacza, że mogą podlegać ograniczeniu ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub dostępne możliwości techniczne.
 3. Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z  Administratorem (na adres e-mail lub pisemnie na adres siedziby Administratora). W wiadomości należy wskazać:
  1. z którego prawa dana osoba chce skorzystać;
  2. w jakim zakresie;
  3. w jaki sposób.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
  1. listownie pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną za pośrednictwem strony internetowej: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
  3. telefonicznie: (22) 531 03 00.

§10
Przekazanie danych osobowych do Państwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, korzysta jednak z usług podmiotu o zasięgu międzynarodowym - Facebook Ireland Limited LTD. W związku z realizacją tychże usług może dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na określonych przez portal Facebook, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących transferu danych (dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy).
 2. Obecnie usługi oferowane przez Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej.
 3. Administrator zaleca zapoznanie się z postanowieniami polityk prywatności dostawcy usług - Facebook Ireland LTD, w celu uzyskania aktualnej informacji w zakresie ochrony Pani/Pana danych osobowych.

§11
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie

Kancelaria nie przetwarza danych osobowych Użytkowników i Klientów w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem, co oznacza, że  nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat Użytkowników i Klientów i  jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Użytkownika, czy Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływać.

§12
Zmiana Polityki

 1. Korzystając z Portalu oraz Fanpage Użytkownik akceptuje niniejszą Politykę.
 2. Polityka może być uzupełniona lub uaktualniana zgodnie z potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom i Klientom dotyczącej przetwarzania ich danych osobowych.
 3. Użytkownika i Klienta obowiązuje znajomość aktualnej Polityki. O wszelkich zmianach Polityki Użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.
 4. Niniejsza Polityka obowiązuje od  dnia 01.02.2022 r.

Skontaktuj się

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń lub napisz przez formularz kontaktowy. Odpowiem najszybciej, jak to tylko możliwe.

Adres Kancelarii

al. Aleja 29 Listopada 193C/17, 31-241 Kraków

Telefon

+48 515 654 055

* Potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję Regulamin. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Siejka, Kraków (31-241), Al. 29 Listopada 193c/17, NIP:5130112361, REGON: 520500964. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.
Proszę o przesłanie kopii wiadomości na wskazany w formularzu adres mailowy.
Tekst pochodzi ze strony: https://js-kancelaria.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez autora jest zabronione.
Strona WWW wykonana przez Donetę