515 654 055 j.czaban@js-kancelaria.pl Pon - Pt: 9:00 - 17:00

MENU
Jesteś tutaj: Artykuły Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym

Przebywasz aktualnie na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym? Zastanawiasz się nad wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu urlopu związanego z rodzicielstwem? Sprawdź, co z przysługującym Ci urlopem wypoczynkowym i na jakich zasadach możesz go wykorzystać.

Wymiar urlopu

Przebywanie na urlopie macierzyńskim albo rodzicielskim nie wpływa na przysługujący pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego. W zależności od stażu pracy, liczba dni przysługującego urlopu wypoczynkowego będzie zatem wynosiła 20 albo 26 dni w danym roku kalendarzowym, zostanie naliczana w trakcie nieobecności i w całości dostępna po powrocie z urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego.

Inaczej przedstawia się sytuacja pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego, po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie urlopu wychowawczego. W tym przypadku, w myśl art. 1552§1 kodeksu pracy, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym  do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego albo do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym.

Jeżeli okres urlopu wychowawczego przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym (tj. po 1 stycznia tego roku), to wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy ciągu tego samego roku kalendarzowego nie ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Jeśli zatem urlop wychowawczy rozpocznie się nie wcześniej niż 2 stycznia, to prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje w pełnym wymiarze, z uwagi na to że urlop wychowawczy rozpoczął się po nabyciu przez pracownika prawa do tego urlopu.

Jeżeli pracownik powróciłby do pracy w kolejnym roku kalendarzowym, jego urlop za ten rok ustalony zostanie w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego albo do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym. Za pełne lata kalendarzowe nieobecności, urlop wypoczynkowy nie będzie przysługiwał – za okres przebywania na urlopie wychowawczym, pracownik nie zachowuje prawa do urlopu wypoczynkowego.

Obowiązek czy dobra wola pracodawcy?

Zgodnie z art. 163§3 kodeksu pracy, na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dotyczy to także pracownika – ojca wychowującego dziecko lub pracownika – innego członka najbliższej rodziny, który korzysta z urlopu macierzyńskiego. Zasada ta dotyczy także urlopu rodzicielskiego (art. 1821g kodeksu pracy), urlopu ojcowskiego (art. 1823§3 kodeksu pracy) oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (art. 183§2 kodeksu pracy).

W powyższych okolicznościach, wniosek o urlop wypoczynkowy jest wiążący dla pracodawcy niezależnie od tego, czy obejmuje on dni zaległego urlopu wypoczynkowego, czy urlopu przysługującego w roku kalendarzowym, w którym pracownik składa wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego.Pracownik, któremu kończy się urlop macierzyński bądź rodzicielski, powinien pamiętać, że jeśli wróci do pracy choćby na 1 dzień, to złożony przez niego wniosek o urlop wypoczynkowy nie będzie już wiążący dla jego pracodawcy. To samo dotyczy kolejnych wniosków o urlop wypoczynkowy – jeśli planujemy wykorzystać całość zaległego i bieżącego urlopu przysługującego u danego pracodawcy, najlepiej włożyć wniosek obejmujący cały ten okres.

Zauważyć należy, że pracodawca nie ma jednak obowiązku udzielenia urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu korzystania z urlopu wychowawczego. Ustawodawca nie przewidział przepisu analogicznego do art. 163§3 kodeksu pracy, który nakładałby na pracodawcę obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie wychowawczym. Można oczywiście wnioskować o urlop, jednak jego udzielenie będzie zależało od dobrej woli pracodawcy.

Kiedy złożyć wniosek?

Przepisy prawa pracy nie precyzują terminu na złożenie wniosku o urlop wypoczynkowy po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem. Przyjmuje się, że wystarczy doręczenie pracodawcy odpowiedniego wniosku przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Wniosek ten nie musi zostać złożony osobiście, można przesłać pismo listem (najlepiej listem poleconym).

Warto jednak wziąć pod uwagę, że pracodawca musi zadbać o odpowiednią organizację pracy podczas naszej nieobecności. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego powinien zatem zostać złożony pracodawcy w taki sposób, by dotarł do pracodawcy przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego, a pracodawca zdążył zapoznać się z nim i zaakceptować go odpowiednio wcześniej.  

Jeśli pracodawca nie respektuje Państwa praw, moja Kancelaria oferuje Państwu pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadam wieloletnie doświadczenie w sprawach zakresu prawa pracy, w których z sukcesem reprezentowałam interesy Klientów. Profesjonalna pomoc prawna przydatna jest już w momencie sporządzenia pierwszego pisma w sprawie. Bardzo często, do wyegzekwowania swoich praw wystarczy odpowiednie działanie na etapie przedsądowym. Gdyby jednak to okazało się nieskuteczne, w razie potrzeby mogę również podjąć się reprezentowania Państwa interesów przed sądem.

Kraków, 2024-02-16

Joanna Czaban

Radca prawny

zdjęcie: Freepik.com

Skontaktuj się

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń lub napisz przez formularz kontaktowy. Odpowiem najszybciej, jak to tylko możliwe.

Adres Kancelarii

al. Aleja 29 Listopada 193C/17, 31-241 Kraków

Telefon

+48 515 654 055

* Potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję Regulamin. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Siejka, Kraków (31-241), Al. 29 Listopada 193c/17, NIP:5130112361, REGON: 520500964. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.
Proszę o przesłanie kopii wiadomości na wskazany w formularzu adres mailowy.
Tekst pochodzi ze strony: https://js-kancelaria.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez autora jest zabronione.
Strona WWW wykonana przez Donetę